Informatie

groep 12-16 jaar

Wat?

De Empauwer groep gaat uit van een therapeutisch proces en is dus geen training. Dit houdt in dat jullie als jongeren zelf gaan bedenken hoe jullie bepaalde problemen kunnen oplossen in plaats van dat je het aangeleerd krijgt door middel van stappenplannen. Het voordeel hiervan is, dat jouw probleemoplossend vermogen wordt vergroot.

Door situaties met elkaar te bespreken en te ervaren wat er gebeurt als je een probleem op een bepaalde manier oplost, ga je ervaren en voelen wat een handige manier is. In de Empauwer groep staat empowerment, het in je eigen kracht komen, centraal.

We gaan met jullie als jongeren op zoek naar wie jullie zijn, wie jullie willen zijn en hoe je jouw zelfbeeld kunt versterken. Dit leidt ook tot een meer assertieve houding. Vanuit de Empauwer wordt het laten horen van jouw eigen stem gestimuleerd.

 

Hoe?

De groepstherapie sluit aan bij de dingen die jij in je dagelijks leven meemaakt en maakt daar gebruik van. Er is daarom geen vaste invulling van de bijeenkomst. Er wordt wel gewerkt aan de hand van thema’s, maar deze thema’s komen niet in een vaste volgorde aan bod.

De bijeenkomsten bestaan uit oefeningen, gesprekken en reflecties op wat jullie als deelnemers meemaken en ervaren. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van elkaars krachten en valkuilen. Er wordt geleerd deze power ook zelf in te zetten. Je vindt de kracht in jezelf, oftewel: jouw eigen empauwer. Ook zullen jullie aan een moodboard gaan werken, waarin jullie empauwer op een creatieve manier zal worden geïllustreerd.

De therapeuten zijn er om het groepsproces te begeleiden, maar jullie gaan zelf aan de slag met het proces om jezelf en elkaar te empauweren! 

 

Wanneer?

Er zijn in totaal 12 bijeenkomsten van 1.5 uur, die om de week plaats zullen vinden. Op die manier heb je voldoende tijd om de bijeenkomst te laten bezinken, maar ook om aandacht en tijd te besteden aan andere belangrijke dingen! De bijeenkomsten staan altijd in de namiddag gepland, zodat je zo min mogelijk school hoeft te missen.


Wat wordt er van ouders verwacht?

Ouders worden door middel van een ouderbrief op de hoogte gehouden van wat hun zoon/dochter gedurende de Empauwer bijeenkomsten gaat doen. De jongeren nemen zelf stappen, maar dat betekent niet dat de ouders geen rol spelen. Ouders worden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingsfase waarin de jongeren zich bevinden en hoe ouders hen op een passende wijze kunnen ondersteunen. Ook de invloed die de Empauwer heeft op de balans van het gezin wordt uitgelegd.